captcha  
Запознат съм и съм съгласен с "Политика за защита на личните данни" *
Дружествено и търговско право

Ние имаме богат опит в предоставянето на правна помощ за български и чуждестранни корпоративни клиенти. Кантората ви предлага своите специалисти, които ще ви помогнат при учредяването и управлението на дружество както в България, така и извън нея. За работодателите предлагаме комплект от документи и правни решения за по-добра огранизация на работното място, а за работниците/служителите ефикасно и бързо решение на възникнал проблем.
Нашият правен съвет към вас е винаги и финансово обмислен. България Легал предлага счетоводни услуги, които подпомагат постигането на оптимален финансов и счетоводен резултат.
Ние ви предлагаме нашия правен опит при вземане на вашето бизнес решение, свързано с:
Регистрация на дружество, ще ви предложим също и най-подходящата форма на дружество за вашата дейност;
• Вписване на промени в обстоятелствата на дружеството, вливане, разделяне и отделяне на търговското предприятие, продажба и изкупуване на дялове и акции, откриване и закриване на клонове и представителства;
• Покупко-продажба на търговско предприятие, регистрация на особен залог;
• Изготвяне на договор и документи свързани с ежедневната практика на търговеца;
• Консултиране при трудовоправни отношения;
• Правна помощ, защита и процесуално представителство пред съда и/или арбитражни дела;
• Водене на преговори, сътрудничество при сключване на споразумения;
Несъстоятелност.Tyxo.bg counter
2007-2019, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни. www.bulgaria-legal.com
Дружествено и търговско право